OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejszy blog zawiera jedynie treści o charakterze ogólnym. Wpisy umieszczone na blogu https://adwokatmachlanska.pl/blog/ nie stanowią porady prawnej, opinii prawnej lub wiążącej wykładni prawa i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w konkretnych sytuacjach. Joanna Machlańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Joanna Machlańska z siedzibą w Krakowie nie odpowiada za treść niniejszego bloga w zakresie, w jakim inne osoby mogłyby doznać jakiejkolwiek szkody w związku z podjęciem jakichkolwiek działań lub zaniechaniem podjęcia jakichkolwiek działań. Wpisy na blogu to jedynie wyraz poglądów ich autora, nie stanowią one oficjalnego stanowiska Kancelarii na poruszane tematy.