OCHRONA PRAWNA OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE PUBLICZNE

Procesy karne z udziałem osób pełniących funkcje publiczne są sprawami skomplikowanymi, trudnymi i wymagającymi. Najczęściej spotykam się z sytuacjami, kiedy wszczęcie postępowania karnego przeciwko urzędnikowi jest wynikiem niezrozumienia przez organy ścigania branżowych przepisów regulujących pracę na poszczególnych stanowiskach, ich obowiązków i uprawnień bądź jest wynikiem konfliktów środowiskowych lub politycznych. Taki proces wymaga od adwokata determinacji, bezkompromisowości oraz odwagi. Swoim klientom – osobom pełniącym funkcje publiczne – zapewniam profesjonalne wsparcie i absolutne zaangażowanie.

Chcesz się dowiedzieć, jakie mam doświadczenia w tej kategorii spraw? Zajrzyj na tę stronę [LINK].

Czym się zajmuję?

→ bronię podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym (przed policją, prokuraturą, ABW, CBA, CBŚ, Krajową Administracją Skarbową i innymi organami) oraz w postępowaniu  przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym,

→ reprezentuję świadków, pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych na wszystkich ww. etapach procesu,

→ zapewniam ochronę przy zatrzymaniu, tymczasowym aresztowaniu, przeszukaniach oraz zabezpieczeniu majątku przez organy ścigania,

→ bronię obwinionych w postępowaniach dyscyplinarnych z tytułu odpowiedzialności zawodowej,

→ doradzam na wszystkich etapach procesu, przygotowuję do przesłuchań, projektuję strategie procesowe,

→ sporządzam pisma procesowe (apelacje, kasacje, zażalenia, wnioski, akty oskarżenia) oraz opinie prawne.

Zakres wsparcia:

• przestępstwa nadużycia władzy (przekroczenie uprawnień, niedopełnienia obowiązków),

• przestępstwa korupcyjne,

• ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy zawodowej, służbowej,

• fałsz dokumentów, użycie sfałszowanych dokumentów, zniszczenie dokumentów,

• przywłaszczenie mienia,

• ochrona wizerunku (pomówienie, naruszenie dóbr osobistych, czynna napaść na funkcjonariusza).