DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE OCHRONY PRAWNEJ OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE PUBLICZNE

Umorzenie postępowania ws. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Dyrektora Izby Skarbowej

• Doprowadziłam do umorzenia postępowania karnego wobec Dyrektora Izby Skarbowej oskarżonego o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków jako funkcjonariusz publiczny poprzez rzekome doprowadzanie do wydania niezasadnych decyzji podatkowych, co miało rzekomo spowodować bezpodstawny zwrot podatnikowi podatku VAT w wysokości prawie 70.000.000 zł.
• Umorzenie postępowania miało miejsce na etapie sądowym, przed odczytaniem aktu oskarżenia (przed otwarciem przewodu sądowego), co oznaczało, że sąd po zapoznaniu się z samym aktem oskarżenia, bez przeprowadzania jakichkolwiek dowodów, doszedł do wniosku, że oskarżenie było bezpodstawne.
• Sąd stwierdził, że nie mogło dojść do przestępstwa, ponieważ Dyrektor Izby Skarbowej działał w usprawiedliwionym błędzie co do prawa, tj. w błędzie co do interpretacji prawa. Przepis, na podstawie którego wydano ww. decyzje podatkowe, był przedmiotem sprzecznych interpretacji Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd doszedł do wniosku, że Dyrektor Izby Skarbowej, opierając swoją decyzję o niejasne orzecznictwo, nie dopuścił się przestępstwa przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

Uniewinnienie pracownika organu samorządu terytorialnego od zarzutu popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień

• Udzieliłam ochrony prawnej pracownikowi organu samorządu terytorialnego oskarżonemu o przekroczenie swoich uprawnień poprzez zawieranie umów, w odniesieniu do których rzekomo nie miał upoważnienia do zawierania. Działanie Klienta miało rzekomo spowodować szkodę w majątku powiatu w wysokości 220.000 zł.
• „Koronnym” argumentem Prokuratury w tej sprawie były zeznania pracownika powiatu, które złożył w postępowaniu przygotowawczym przed przedstawieniem zarzutów Klientowi.
• W postępowaniu sądowym podczas 2 rozpraw przez kilkanaście godzin przesłuchiwałam tego pracownika. Podważenie jego wcześniejszych zeznań doprowadziło do uniewinnienia Klienta od wszystkich postawionych mu zarzutów.

Niski wymiar kary za przestępstwo korupcyjne 

• Broniłam dyrektora szpitala oskarżonego o przyjęcie korzyści majątkowej w zamian za wybór określonego dostawcy. W postępowaniu dowodem były m.in. nagrania z podsłuchu rozmów telefonicznych.
• W sądzie I instancji Klient został skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz kilkuletni zakaz zajmowania funkcji kierowniczych w jednostkach publicznych.
• Wyrok ten udało się złagodzić przed sądem II instancji, który zamienił ww. karę na grzywnę i uchylił wyrok w zakresie orzeczenia o zakazie zajmowania funkcji kierowniczych.