OCHRONA PRAWNA PRZEDSTAWICIELI ZAWODÓW MEDYCZNYCH

Ryzyko jest nieodłącznym elementem wpisanym w pracę przedstawicieli zawodów medycznych. Metody leczenia, które jeszcze kilka lat temu miały charakter eksperymentalny, dziś wykonywane są na porządku dziennym. Z mojego doświadczenia wynika, że oskarżenie w procesie karnym ze strony niezadowolonego pacjenta lub oskarżenie związane z prowadzoną przez lekarzy i inne zawody medyczne działalnością bardzo często są bezpodstawne. W tych zmaganiach potrzebujesz profesjonalnego procesowego sojusznika, a ja jako Twój obrońca udzielę Ci koniecznego wsparcia i ochrony prawnej.

Chcesz się dowiedzieć, jakie mam doświadczenia w tej kategorii spraw? Zajrzyj na tę stronę [LINK].

Czym się zajmuję?

→ bronię podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym (przed policją, prokuraturą, ABW, CBA, CBŚ, Krajową Administracją Skarbową i innymi organami) oraz w postępowaniu przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym,

→ reprezentuję świadków, pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych na wszystkich ww. etapach procesu,

→ bronię obwinionych w postępowaniach dyscyplinarnych z tytułu odpowiedzialności zawodowej,

→ zapewniam ochronę przy zatrzymaniu, tymczasowym aresztowaniu, przeszukaniach oraz zabezpieczeniu dokumentacji medycznej lub majątku przez organy ścigania oraz przy próbach zwolnienia z tajemnicy zawodowej przez organy ścigania,

→ doradzam na wszystkich etapach procesu, przygotowuję do przesłuchań, projektuję strategie procesowe,

→ sporządzam pisma procesowe (apelacje, kasacje, zażalenia, wnioski, akty oskarżenia) oraz opinie prawne,

→ prowadzę szkolenia dla lekarzy z zakresu odpowiedzialności karnej w medycynie (odpowiedzialność karna za błędy medyczne, uporczywa terapia, odpowiedzialność karna za eutanazję, nieudzielenie pomocy, wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, przestępstwa korupcyjne, przestępstwo urzędnicze, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i oszustwo, odpowiedzialność zawodowa pracowników ochrony zdrowia).

Zakres wsparcia:

• przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci lub uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie ciała dziecka poczętego (tzw. błąd w sztuce lekarskiej lub diagnostycznej),

• przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia, przestępstwa nieudzielenia pomocy,

• przestępstwa korupcyjne,

• ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy lekarskiej, zawodowej,

• fałsz dokumentów, użycie sfałszowanych dokumentów, zniszczenie dokumentów,

• działanie na szkodę podmiotu leczniczego, przywłaszczenie mienia, oszustwa,

• przestępstwa nadużycia władzy (przekroczenie uprawnień, niedopełnienia obowiązków),

• wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta,

• eutanazja, przerwanie ciąży z naruszeniem przepisów ustawy,

• ochrona wizerunku (pomówienie, naruszenie dóbr osobistych, czynna napaść na funkcjonariusza).