POLITYKA PRYWATNOŚCI

I Dane osobowe

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO).

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Joanna Machlańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Joanna Machlańska z siedzibą w Krakowie, ul. Skwerowa 10, 30-317 Kraków, NIP 6751597409. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

• listownie pod adresem: ul. Skwerowa 10, 30-317 Kraków

• e-mailowo pod adresem: kancelaria@adwokatmachlanska.pl

• telefonicznie pod nr: + 48 509 022 374.

2. Przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli skontaktujesz się z nami mailowo, telefonicznie bądź w inny sposób – będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytania oraz kontaktować się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące udzielania pomocy prawnej lub innych poruszanych kwestii. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi i wymiany korespondencji, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W przypadku kontaktów biznesowych, podpisania z nami umowy, Twoje dane będą przetwarzane w celu jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Wówczas dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas trwania umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Gdy jesteś pracownikiem podmiotu, z którym współpracujemy, od niego otrzymujemy Twoje dane osobowe służące do kontaktu.

Przesyłając nam swoje dane osobowe jako kandydat do pracy, przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) celem ewentualnego podjęcia zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz udzieloną przez Ciebie zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do procesu rekrutacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Jeżeli to konieczne, będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. księgowym, dla celów rozliczeń finansowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

3. Szczególne warunki przetwarzania danych w związku z udzielaniem pomocy prawnej

Adwokat jest obowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej (art. 6 ust. 1 ustawy Prawa o adwokaturze, dalej ustawa). Obowiązek zachowania tajemnicy nie ustaje w przypadku, gdy z żądaniem ujawnienia informacji uzyskanych przez adwokata w związku z udzielaniem pomocy prawnej występuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 16b ustawy). Dane osobowe Klientów przetwarzane są na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 9 ust. 2 lit. f RODO) zgodnie z przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przechowywania danych osobowych wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się Twoje postępowanie, na potrzeby którego dane osobowe zostały zgromadzone w ramach wykonywania zawodu adwokata (art. 16c ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy). Następnie dane osobowe ulegają usunięciu (art. 16c ust. 2 ustawy).

4. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawa mogą ulec ograniczeniu, w szczególności ze względu na przepisy RODO oraz art. 16a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o adwokaturze.

II Stosowane pliki cookies

Korzystamy z plików cookies (ciasteczek), czyli niewielkich informacji tekstowych, automatycznie zapisywanych i przechowywanych na Twoim urządzeniu, z którego korzystasz przeglądając niniejszą stronę internetową (np. komputerze, komórce). Stosowane są, aby odczytać następujące informacje z plików cookies:
a) pll_language – celem ustalenia języka i prawidłowego wyświetlania tekstu na naszej stronie internetowej (wygasza po 183 dniach),
b) NID – cookies od Google Inc. stosowany celem obsługi licznika odwiedzin oraz statystycznie analizowania sposobu, w jaki użytkownicy mojej strony internetowej korzystają z niej, co stanowi usprawiedliwiony interes Administratora dla ulepszania treści znajdujących się na stronie (wygasza po 365 dniach).

Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, z której korzystasz, w sposób uniemożliwiający zapisywania plików cookies na Twoim urządzeniu. Te pliki mogą być również usunięte po ich zapisaniu, zgodnie z wytycznymi producentów przeglądarek internetowych:
– Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/windows-delete-cookies
– Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
– Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
– Mozilla FireFox https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
– Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
– Apple Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Można również wyłączyć działanie plików cookies od Google Inc. (Google Analytics) poprzez instalację bezpłatnego dodatku w przeglądarce internetowej blokującego powyższe cookies. Jest on dostępny pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Pragniemy jednocześnie poinformować, że ograniczenie zapisywania plików cookies może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności świadczonych usług.

Na naszej stronie internetowej może znajdować się przekierowanie do stron podmiotów trzecich (np. Facebook), które są obsługiwane przez inne podmioty zewnętrzne, właścicieli konkretnych serwisów internetowych i po przejściu na te strony ich właściciele są administratorami Twoich danych. Mają one własne zasady dotyczące plików cookies i ochrony danych osobowych. My nie mamy wpływu na działanie tych stron, dlatego nie odpowiadamy za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne serwisy internetowe.

Więcej o ciasteczkach możecie dowiedzieć się w sekcji „Pomoc”, w przeglądarkach internetowych lub na dedykowanej stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

III Prawa autorskie

Prawa autorskie do wszystkich artykułów, wpisów i treści umieszczonych na stronie www.adwokatmachlanska.pl przysługują Joannie Machlańskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Joanna Machlańska z siedzibą w Krakowie. Wykorzystanie artykułów, wpisów i treści jest możliwe wyłącznie za uprzednią, wyraźną zgodą Joanny Machlańskiej wyrażoną pisemnie lub e-mailowo.