POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Joanna Machlańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Joanna Machlańska z siedzibą w Krakowie, ul. Skwerowa 10, 30-317 Kraków, NIP 6751597409. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie pod adresem: ul. Skwerowa 10, 30-317 Kraków
 • e-mailowo pod adresem: kancelaria@adwokatmachlanska.pl
 • telefonicznie pod nr: + 48 509 022 374.
2. Przetwarzanie danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytania oraz kontaktować się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące udzielania pomocy prawnej. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. księgowość. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

3. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Prawa autorskie

Prawa autorskie do wszystkich artykułów, wpisów i treści umieszczonych na stronie www.adwokatmachlanska.pl przysługują Joannie Machlańskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Joanna Machlańska z siedzibą w Krakowie. Wykorzystanie artykułów, wpisów i treści jest możliwe wyłącznie za uprzednią, wyraźną zgodą Joanny Machlańskiej wyrażoną pisemnie lub e-mailowo.