DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE OCHRONY PRAWNEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, RAD NADZORCZYCH, MENEDŻERÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

Uniewinnienie dwóch członków rady nadzorczej spółki od zarzutu współdziałania na szkodę spółki w wysokości 15.000.000 zł

• Współprowadziłam sprawę, w której oskarżonych było kilkanaście osób m.in. o działanie na szkodę spółki akcyjnej i spółki z o.o. oraz o udział w grupie przestępczej.
• Na skutek zakwestionowania dwóch różnych opinii biegłych sądowych oraz udowodnienia braku świadomości Klientów na temat rzekomego działania na szkodę spółki w procesie doszło do uniewinnienia dwójki Klientów, których sprawą się zajmowałam.
• Pozostali oskarżeni zostali skazani na kary grzywny bądź kary pozbawienia z warunkowym zawieszeniem ich wykonania oraz orzeczono wobec nich zakaz pełnienia funkcji członka zarządu i członka rady nadzorczej w spółkach.

Uniewinnienie menedżera i członka zarządu od zarzutu doprowadzenia do upadłości spółki, uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli i kreatywnej księgowości

• Prokuratura postawiła zarzuty Klientom z branży informatycznej polegające na zawieraniu niekorzystnych umów dla spółki, ujęcia w sprawozdaniu finansowym nierzetelnych danych, co rzekomo miało doprowadzić do upadłości spółki i niemożności spłacenia wszystkich wierzycieli spółki. Szacowana szkoda wynosiła ponad 8.000.000 zł.
• W trakcie przesłuchań przed Prokuraturą, w których brałam udział, Klienci wyjaśnili, że zawierane przez nich umowy były oparte o ceny rynkowe. Przedłożona przez nas dokumentacja z porównania ofert potwierdziła te okoliczności. Aktywny udział w przesłuchaniu księgowych spółki i biegłych rewidentów opiniujących sprawozdanie finansowych spółki pomógł udowodnić, że dokumentacja księgowa spółki była prowadzona rzetelnie.
• Po 2 latach przesłuchań świadków i gromadzenia dowodów Prokuratura cofnęła zarzuty postawione Klientom i umorzyła postępowanie w ich sprawie.

Reprezentacja w wielu sprawach związanymi z karuzelami VAT, praniem pieniędzy i udziałem w zorganizowanych grupach przestępczych

• Na przestrzeni mojej praktyki zawodowej reprezentowałam wiele osób oskarżonych o ww. przestępstwa. Dotyczyły one branży paliwowej, stalowej, chemicznej, usługowej.
• Większość spraw oparta jest bądź o nagrania z podsłuchów rozmów telefonicznych bądź z pomówień innych osób, które w zamian za łagodny wymiar kary, posądzają pozostałych o popełnienie przestępstw.
• Pomimo tego w kilku sprawach udało mi się doprowadzić do uniewinnienia z całości lub części zarzutów na skutek zakwestionowania legalności podsłuchów lub udowodnienia, że pomówienia innych osób nie są prawdziwe.