OCHRONA PRAWNA CZŁONKÓW ZARZĄDU, RAD NADZORCZYCH, MENEDŻERÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW

Wiem, że obrót gospodarczy wiąże się z ryzykiem. Moja praca polega na jego minimalizacji oraz ochronie Twoich interesów w toku procesu karnego tak, by zapewnić Ci komfort prowadzenia biznesu. Moja pomoc nie ogranicza się wyłącznie do brania udziału w przesłuchaniach i rozprawach. Na bieżąco wspieram kadrę menedżerską i przedsiębiorców. Trzymam rękę na pulsie, identyfikując potencjalne ryzyka, które są związane z toczącym się procesem karnym i proponuję adekwatną strategię procesową, ochronę wizerunku. Doradzam, jak ograniczać zagrożenia o charakterze prawnokarnym w przyszłości.

Chcesz się dowiedzieć, jakie mam doświadczenia w tej kategorii spraw? Zajrzyj na tę stronę [LINK].

Czym się zajmuję?

→ bronię podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym (przed policją, prokuraturą, ABW, CBA, CBŚ, Krajową Administracją Skarbową i innymi organami) oraz w postępowaniu przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym,

→ reprezentuję kadrę menedżerską w postępowaniach związanych z nakładaniem kar pieniężnych przez organy kontroli,

→ reprezentuję świadków, pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych na wszystkich ww. etapach procesu,

→ zapewniam ochronę przy zatrzymaniu, tymczasowym aresztowaniu, przeszukaniach oraz zabezpieczeniu dowodów i majątku przez organy ścigania,

→ doradzam na wszystkich etapach procesu, przygotowuję do przesłuchań, projektuję strategie procesowe,

→ sporządzam pisma procesowe (apelacje, kasacje, zażalenia, wnioski, akty oskarżenia) oraz opinie prawne,

→ prowadzę szkolenia dla kadry menedżerskiej m.in. w zakresie uprawnień i obowiązków menedżerów oraz wiążących się z tym zagrożeń o prawnokarnym charakterze.

Zakres wsparcia:

• przestępstwa niegospodarności – działanie na szkodę spółki, wykup menedżerski, przywłaszczenie majątku spółki,

• oszustwa, wyłudzenia, zmowy przetargowe,

• wykorzystanie i ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz informacji poufnych, czyny nieuczciwej konkurencji,

• pranie brudnych pieniędzy, piramidy finansowe,

• przestępstwa podatkowe, karuzele VAT, obrót pustymi fakturami,

• przestępstwa korupcyjne, przestępstwa na rynkach kapitałowych,

• naruszenie zakazu porozumień ograniczających konkurencję (kary pieniężne w ramach postępowania antymonopolowego przeciwko przedsiębiorcy),

• naruszenie rygorów bezpieczeństwa przemysłowego przez kierowników firm zbrojeniowych,

• naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych,

• przestępstwa na szkodę wierzycieli i związane z realizacją obowiązków na gruncie postępowania upadłościowego,

• czyny związane z naruszeniem praw autorskich i praw własności przemysłowej,

• ochrona wizerunku (pomówienie, znieważenie, naruszenie dóbr osobistych).