OCHRONA PRAWNA W SPRAWACH O CYBERPRZESTĘPSTWA, PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE I PRZESTĘPSTWA KRYPTOWALUTOWE

Główny problem w zakresie cyberprzestępstw oraz przestępstw kryptowalutowych stanowi niedostosowanie prawa karnego do zmieniającej się rzeczywistości. Przepisy prawa karnego często nie nadążają za postępem i upowszechnieniem nowych technologii. W związku z tym prokuratury i sądy nierzadko stosują „twórcze” zabiegi, by uzasadnić swoje decyzje procesowe, np. w zakresie zabezpieczenia majątkowego na walutach wirtualnych. Taki proces karny wymaga od adwokata znajomości i wiedzy z zakresu cyberprzestępstw, przestępstw komputerowych i kryptowalutowych. W tych zmaganiach potrzebujesz profesjonalnego procesowego sojusznika, a ja jako Twój obrońca udzielę Ci koniecznego wsparcia i ochrony prawnej.

Czym się zajmuję?

→ bronię podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym (przed prokuraturą, Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości, ABW, CBA, CBŚ, Policją i innymi organami) oraz w postępowaniu przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym,

→ zapewniam ochronę przy zatrzymaniu, tymczasowym aresztowaniu, przeszukaniu, zabezpieczeniu dokumentów, rzeczy i majątku przez organy ścigania,

→ doradzam na wszystkich etapach procesu, przygotowuję do przesłuchań, projektuję strategie procesowe,

→ reprezentuję świadków, pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych na wszystkich ww. etapach procesu karnego,

→ sporządzam pisma procesowe (apelacje, kasacje, zażalenia – w szczególności na postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym dotyczącym walut wirtualnych, wnioski) oraz opinie prawne.

Zakres wsparcia:

• hacking,

• oszustwa komputerowe, internetowe,

• pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, fałszowanie pieniędzy,

• malware – złośliwe oprogramowanie,

• pharming – modyfikacja zawartości adresu www w celu przekierowania użytkownika na fałszywą stronę,

• sabotaż komputerowy, zakłócenie systemu komputerowego,

• ataki przeciwko systemom informatycznym, ataki typu DDoS, rozpowszechnianie złośliwych programów,

• cracking – łamanie zabezpieczeń oprogramowania, 

• sniffing – podsłuch komputerowy,

• wytwarzanie programów komputerowych przystosowanych do popełniania przestępstw,

• uszkadzenie, usuwanie, zmienianie danych informatycznych,

• „kradzież” kryptowaluty – bezprawne uzyskanie klucza prywatnego i dokonaniu transakcji na adres kontrolowany przez wykonującego tę operację,

• ataki na giełdy walut wirtualnych,

• ataki na blockchain – atak 51%, atak hash, double spend,

• przepalanie środków przez transaction fee – uzyskanie dostępu do informacji w postaci przechowywanych kluczy prywatnych,

• cryptojacking – wykorzystywanie mocy obliczeniowej przejętych systemów informatycznych do wydobywania kryptowalut,

• kradzież tożsamości,

• pu­bli­ka­cja w In­ter­ne­cie nie­le­gal­nych tre­ści,

• spoofing (fałszywe połączenia telefoniczne przestępców podszywających się np. pod banki),

• podszywanie się w Internecie za inną osobę, wykorzystywanie jej wizerunku lub danych osobowych.