REGULAMIN BEZPŁATNEGO WEBINARU

REGULAMIN BEZPŁATNEGO WEBINARU

1. ORGANIZATORKA

Organizatorką bezpłatnego webinaru jest Joanna Machlańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Joanna Machlańska z siedzibą w Krakowie, ul. Skwerowa 10, 30-317 Kraków, NIP 6751597409. Możesz skontaktować się ze mną e-mailowo, pisząc na adres: kancelaria@adwokatmachlanska.pl

2. UCZESTNICZKA/UCZESTNIK

Uczestniczką/uczestniczką jest osoba, która zapisała się na newsletter organizatorki, by wziąć udział w webinarze.

3. WARUNEK UCZESTNICTWA

Bezpłatny webinar jest dostępny wyłącznie dla subskrybentek/subskrybentów mojego newslettera.

Warunkiem uczestniczenia w webinarze jest:

  • dostęp do internetu,
  • dostęp do urządzenia końcowego (komputer, laptop, tablet, smartfon, itd.),
  • korzystanie z przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Opera, itd.),
  • oprogramowanie, które umożliwia odczytywanie plików w różnych formach (graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, itd.).

Organizatorka nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem osób w webinarze, w szczególności jeśli chodzi o koszty dostępu do internetu lub zapewnienie sprzętu elektronicznego.

4. NAGRANIE WEBINARU

Webinar będzie nagrywany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Brak zgody uczestniczki/uczestnika na takie nagranie wyklucza możliwość wzięcia udziału w webinarze. Organizatorka zastrzega sobie prawo do zamieszczenia nagranego webinaru w swoim sklepie internetowym w celu sprzedaży nagrania webinaru.

5. DOSTĘP DO WEBINARU

Uczestniczka/uczestnik webinaru będzie mieć do niego dostęp wyłącznie o wskazanej przy zapisie dacie i godzinie przez czas trwania webinaru. Nie będzie mieć bezpłatnego dostępu do nagrania webinaru po jego zakończeniu.

Dostęp do nagrania webinaru będzie możliwy wyłącznie po jego uprzednim zakupie w moim sklepie internetowym.

6. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie treści prezentowane podczas webinaru, w szczególności treść wypowiedzi organizatorki oraz odpowiedzi udzielanych na pytania uczestniczek/uczestników webinaru oraz wszelkie materiały prezentowane podczas webinaru objęte są prawami autorskimi organizatorki (dalej: Materiały).

Zabrania się rozpowszechniania użyczania, udostępnienia, zwielokrotniania, powielania Materiałów w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody organizatorki. Organizatorka nie wyraża zgody na fotografowanie, nagrywanie lub utrwalanie w jakikolwiek sposób Materiałów na cele inne niż związane z uczestniczeniem w webinarze. W szczególności zabrania się fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakikolwiek sposób Materiałów w celu ich odsprzedaży, użyczania oraz udostępniania w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek celu osobom trzecim. Wyjątek stanowi sytuacja, w której uczestniczka/uczestnik webinaru robi print screen (zrzut ekranu) z webinaru lub zdjęcie webinaru, by opublikować go na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Zabrania się udostępniania linku (adresu strony internetowej) do webinaru osobom, które nie otrzymały tego linku poprzez zapisanie się na newsletter.

7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Organizatorka nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

  • problemy techniczne spowodowane przez osoby trzecie,
  • nieprawidłową konfigurację sprzętu elektronicznego lub połączenia internetowego uczestniczki/uczestnika webinaru oraz niedziałanie lub wadliwe działanie sprzętu elektronicznego lub połączenia internetowego uczestniczki/uczestnika webinaru,
  • wady sprzętu elektronicznego uczestniczki/uczestnika webinaru,
  • wszelkie inne warunki techniczne związane ze sprzętem elektronicznym lub dostępem do internetu uczestniczki/uczestnika webinaru.

Organizatorka nie ponosi również odpowiedzialności za wynik egzaminu, kolokwium, sprawdzianu, testu, konkursu lub jakiejkolwiek innej formy sprawdzającej wiedzę lub umiejętności uczestniczki/uczestnika dotyczące treści przedstawionej podczas webinaru, w których będzie brał udział uczestniczka/uczestnik po zakończeniu webinaru.

8. ZMIANA TERMINU WEBINARU

Organizatorka zastrzega sobie prawo do zmiany terminu webinaru w razie powstania okoliczności, za które nie ponosi winy (awaria sprzętu elektronicznego, internetu, choroba, itd.).

O zmianie terminu uczestniczka/uczestnik zostanie poinformowany e-mailowo na adres podawany przy zapisie.

9. ZMIANA REGULAMINU

Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili 19 stycznia 2022 r. Organizatorka zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem że dokonane zmiany obowiązują od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Z moją polityką prywatności i plików cookies możesz zapoznać się na tej stronie: POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.