PROFESJONALNE WSPARCIE W OBSZARZE PRAWA KARNEGO

Dla większości moich Klientów postawienie zarzutów popełnienia przestępstwa to bolesne zaskoczenie. Zarzuty, których jak najszybciej chcieliby się pozbyć. Proces karny, w którym ze względu na silne emocje i osobisty charakter, ciężko im o spokój i dystans.

Pokazuję moim Klientom, że nie są sami w starciu z bezpodstawnymi zarzutami, niezrozumieniem przez organy ścigania reguł obowiązujących w biznesie, niezrozumieniem ryzyka, jakie podejmują lekarze w codziennej pracy czy faktu, że wiele zawiadomień o przestępstwie opartych jest tylko i wyłącznie o środowiskowe lub polityczne konflikty w celu wyeliminowania „niewygodnych” oponentów. Jestem partnerem od pozbywania się i minimalizowania problemów z paragrafem w tle.

Wsparcie adwokata to nie tylko uczestnictwo w rozprawach, lecz przede wszystkim wszechstronne doradztwo oraz komfort psychiczny z posiadania profesjonalnego sojusznika. Dlatego osobiście zajmuję się sprawami Klientów mojej Kancelarii:

→ projektuję strategie procesowe – określam ryzyko, przewiduję działania przeciwnika, szukam bezpiecznych rozwiązań,

→ model komunikacji dostosowuję do potrzeb Klientów, co pozwala redukować ich zaangażowanie w toczący się proces i pozwala im na skupieniu się na rozwoju własnego biznesu i działalności zawodowej,

→ zapewniam poczucie bezpieczeństwa w procesie karnym, minimalizując ryzyka i zagrożenia,

→ jestem główną obrończynią lub pełnomocniczką w postępowaniach przed organami ścigania i sądami oraz autorem każdego pisma procesowego (masz pewność, że Twoją sprawą nie zajmuje się aplikant, który dopiero uczy się wykonywania zawodu adwokata),

→ osobiście przygotowuję Klientów do przesłuchań,

→ i bronię ich w starciu z organami ścigania i sądami.

Siedziba mojej Kancelarii znajduje się w Krakowie, ale reprezentuję Klientów na terenie całego kraju (aktualnie prowadzę sprawy m. in. w Katowicach, Rzeszowie, Warszawie, Białymstoku, Poznaniu czy Gdańsku).