KANCELARIA ADWOKACKA ADW. JOANNA MACHLAŃSKA

Współcześnie wobec obszernego i skomplikowanego systemu prawa wykonywanie zawodu adwokata wymaga specjalizacji. Adwokat Joanna Machlańska miała zaszczyt studiować pod kierunkiem czołowych teoretyków prawa karnego, a następnie pracować na początku swojej kariery u boku wybitnych adwokatów, co w sposób naturalny przesądziło o wyborze profilu prowadzonej przez siebie działalności, a mianowicie szeroko pojętego prawa karnego. Jednoczesna aktywność w obszarze nauki i dydaktyki pozwala na ciągłe poszerzanie wiedzy i umiejętności, co niejednokrotnie pomaga w stosowaniu nieschematycznych rozwiązań. Praca naukowa umożliwia wnikliwe i wszechstronne przygotowanie teoretyczne, co w codziennej pracy prawnika przekłada się na umiejętne i często niestandardowe wykorzystanie przepisów.

Jesteśmy karnistami, a prawo karne jest naszą pasją, dlatego w swojej pracy skupiamy się na pomocy wyłącznie w sprawach karnych, karnych gospodarczych i skarbowych oraz w zakresie pomocy w postępowaniu toczącym się po uprawomocnieniu się wyroku (wykonanie kary i innych orzeczonych środków). Wąska specjalizacja pozwala nam na świadczeniu usług prawnych na najwyższym poziomie, w sposób rzetelny i kompetentny.

W pełni angażujemy się w powierzone nam sprawy, nie tylko zajmując się obroną podejrzanego (oskarżonego) lub reprezentacją pokrzywdzonego w procesie karnym, lecz ale także na prowadzeniem szkoleń i doradztwem dla podmiotów gospodarczych oraz kadry menedżerskiej. Obsługa prawna w zakresie prawa karnego, prawa karnego gospodarczego i skarbowego nie powinna stanowić wyłącznie wydatku, lecz inwestycję, pozwalającą na stałą, wyspecjalizowaną pomoc, która często zapobiega poważnym problemom w przyszłości.