Tag: oszustwo

  • Odpowiedzialność karna za wystawienie nierzetelnej faktury

    1 marca 2017 r. wprowadzono nowy przepis, który ma za zadanie umożliwić pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osobę, która wystawia nierzetelną fakturę lub faktury. Mam tutaj oczywiście na myśli nowy art. 271a Kodeksu karnego, który od chwili wejścia w życie budzi sporo emocji, które spowodowane są przede wszystkim wysoką karą za to przestępstwo. W przypadku wystawienia nierzetelnej faktury, której wartość lub faktur, których łączna wartość jest większa niż 5.000.000 złotych albo gdy sprawca z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, sąd jest zobowiązany orzec karę pozbawienia wolności od 3 do 15 lat; zaś gdy wartość ta jest wyższa niż 10.000.000 złotych, orzeka od 5 do 15 lat pozbawienia wolności bądź 25 lat pozbawienia wolności.

    READ MORE
  • Odpowiedzialność karna za piramidy finansowe

    Piramida finansowa to działalność, która polega na przyjmowaniu środków finansowych w celu inwestowania z wysoką stopą zwrotu. Cel ten jednak nie jest realizowany bądź jest realizowany w niskim stopniu. Zysk uczestnika piramidy finansowej jest uzależniony od dalszych wpłat uczestników. Konieczność przyciągania nowych uczestników oznacza, że piramida finansowa jest z góry skazana na upadek.

    READ MORE