PRAKTYKA PRAWA KARNEGO WYKONAWCZEGO

Proces karny wcale nie kończy się z chwilą uprawomocnienia się wyroku. Postępowanie karne trwa dopóty, dopóki nie zostanie wykonana kara, środek karny lub inny orzeczony środek. Częstokroć sprawne działania obrońcy skazanego pozwalają na zredukowanie sankcji karnych wymierzonych przez sąd, złagodzenie sposobu ich wykonywania czy wcześniejsze zatarcie skazania.

W obszarze prawa karnego wykonawczego zapewniany pomoc prawną m. in. w następujących sprawach:

 • odroczenie wykonania kary,
 • przerwa w wykonaniu kary,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • umorzenie kary,
 • zamiana kary,
 • wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
 • obrona w sprawach o wydanie wyroku łącznego,
 • reprezentacja w sprawach o ułaskawienie,
 • sporządzanie wniosków, zażaleń,
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzenie opinii prawnych.