OCHRONA PRAWNA PRZEDSTAWICIELI ZAWODÓW MEDYCZNYCH

Ryzyko jest nieodłącznym elementem wpisanym w pracę przedstawicieli zawodów medycznych. Metody leczenia, które jeszcze kilka lat temu miały charakter eksperymentalny, dziś wykonywane są na porządku dziennym. Wiem, że wykonywany przez Ciebie zawód jest dla Ciebie wszystkim. Oskarżenie w procesie karnym ze strony niezadowolonego pacjenta lub oskarżenie związane z prowadzoną przez Ciebie działalnością bardzo często są bezpodstawne. W tych zmaganiach potrzebujesz profesjonalnego procesowego sojusznika, a ja jako Twój obrońca udzielę Ci koniecznego wsparcia i ochrony prawnej.

Czym się zajmuję?

• bronię podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym (przed policją, prokuraturą, ABW, CBA, CBŚ, Krajową Administracją Skarbową i innymi organami) oraz w postępowaniu przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym,

• reprezentuję świadków, pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych na wszystkich ww. etapach procesu,

• bronię obwinionych w postępowaniach dyscyplinarnych z tytułu odpowiedzialności zawodowej,

• zapewniam ochronę przy zatrzymaniu, tymczasowym aresztowaniu, przeszukaniach oraz zabezpieczeniu dokumentacji medycznej lub majątku przez organy ścigania oraz przy próbach zwolnienia z tajemnicy zawodowej przez organy ścigania,

• doradzam na wszystkich etapach procesu, przygotowuję do przesłuchań, projektuję strategie procesowe,

• sporządzam pisma procesowe (apelacje, kasacje, zażalenia, wnioski, akty oskarżenia) oraz opinie prawne,

• prowadzę szkolenia dla lekarzy z zakresu odpowiedzialności karnej w medycynie (odpowiedzialność karna za błędy medyczne, uporczywa terapia, odpowiedzialność karna za eutanazję, nieudzielenie pomocy, wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, przestępstwa korupcyjne, przestępstwo urzędnicze, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i oszustwo, odpowiedzialność zawodowa pracowników ochrony zdrowia).

Zakres wsparcia:

• przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci lub uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie ciała dziecka poczętego (tzw. błąd w sztuce lekarskiej),

• przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia, przestępstwa nieudzielenia pomocy,

• przestępstwa korupcyjne,

• ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy lekarskiej, zawodowej,

• fałsz dokumentów, użycie sfałszowanych dokumentów, zniszczenie dokumentów,

• działanie na szkodę podmiotu leczniczego, przywłaszczenie mienia, oszustwa,

• przestępstwa nadużycia władzy (przekroczenie uprawnień, niedopełnienia obowiązków),

• kary pieniężne nakładane w związku z prowadzoną działalnością leczniczą, farmaceutyczną, badaniami klinicznymi,

• wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta,

• zabójstwa eutanatyczne, przerwanie ciąży z naruszeniem przepisów ustawy,

• ochrona wizerunku (pomówienie, znieważenie, czynna napaść na funkcjonariusza).