PRAKTYKA PRAWA KARNEGO SKARBOWEGO

Prawo karne skarbowe odnosi się do kwestii ochrony fiskalnych interesów państwa w konteśkcie ochrony praw obywatela jako podatnika. W sprawach karnoskarbowych często istotnym czynnikiem są okoliczności cywilnoprawne lub podatkowe, kiedy organ kontroli skarbowej kwestionuje zawierane pomiędzy podmiotami umowy, z którego to tytułu są następnie wystawiane faktury, opłacane lub odliczane podatki. Prawo karne skarbowe powoduje, że spór ten przenosi się na grunt odpowiedzialności karnej. Wówczas podatnik zostaje postawiony w stan oskarżenia.

Postępowanie karnoskarbowe posiada swoją specyfikę, z czym wiąże się niemożność stosowania takich samych reguł, jak w przypadku przestępstw powszechnych. Jednakże nie należy zapominać, że podejrzany (oskarżony) w postępowaniu karnoskarbowym ma takie same prawa, jak osoba oskarżona o przestępstwo powszechne.

W zakresie prawa karnego skarbowego zajmujemy się m. in. sprawami związanymi z:

 • oszustwami podatkowymi,
 • wyłudzeniem VAT-u,
 • karuzelami podatkowymi,
 • obrotem nierzetelnymi lub pustymi fakturami, dokumentami celnymi,
 • uchylaniem się od obowiązku podatkowego,
 • nieprowadzeniem i nierzetelnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
 • utrudnianiem kontroli skarbowych i podatkowych,
 • niewpłacaniem pobranego podatku,
 • organizacją gier hazardowych,
 • usunięciem towaru spod dozoru celnego.

Oferujemy wsparcie prawne w następującym zakresie:

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym (przed policją, prokuraturą, organami Krajowej Administracji Skarbowej, urzędem skarbowym, urzędem celnym i innymi organami) oraz obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentacja podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej i interwenienta w postępowaniu przygotowawczym (przed policją, prokuraturą, organami Krajowej Administracji Skarbowej i innymi organami) oraz w postępowaniu sądowym przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym,
 • wszechstronne doradztwo prawne oparte na pełnej analizie zagadnień związanych z przestępczością karnoskarbową,
 • sporządzanie apelacji, kasacji, zażaleń, wniosków, interwencji,
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzenie opinii prawnych.