ROZWIŃ SKRZYDŁA

PRAKTYKI 

Praktyki studenckie co do zasady odbywane są w trybie zdalnym i polegają na sporządzaniu projektów pism procesowych, opinii prawnych w języku polskim i rosyjskim oraz researchu prawnym (nie ma konieczności obecności w siedzibie Kancelarii).

Wymagania:

– status studenta III-V roku prawa,

– bardzo dobra znajomość prawa karnego, prawa karnego gospodarczego, procesu karnego,

– odpowiedzialność, pracowitość, sumienność,

– umiejętność pracy pod presją czasu,

– biegła znajomość języka rosyjskiego.

Kandydatom, którzy spełnią wymagania, jak również zaprezentują umiejętności przydatne w pracy na stanowisku prawnika, złożona zostanie oferta stałej współpracy.

Osoby zainteresowane praktykami prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego oraz wykazu ocen z następujących przedmiotów: prawo karne materialne i procesowe, prawo karnego gospodarcze, prawo karne skarbowe na adres: kancelaria@adwokatmachlanska.pl.